دوچرخه سواری زیر بارون

یعنی این ترما رکورد شکوندم

از وقتی اومدیم دانشگاه این ترم دوبار رفتم مشهد سه بار رفتم چیتگر یه بارم رفتم غار

یکی نیست به ما بگه شما اومدی اینجا درس بخونی

بماند که کلی هم کار فوق برنامه تو دانشگاه برداشتم

امروز رفتیم چیتگر به یکی از دوستام دوچرخه سواری یاد بدم خیلی خوب بود بهترین دوچرخه سواری عمرم بود خیلی فاز داد

کلا خیس آب و موش آب کشیده شدیم جای همگی خالی

/ 10 نظر / 9 بازدید
مسعود

سر میخورین میفتین یه بلایی سرتون میاد تو این هوا . ای خدااااااا .

مسعود

شکر خدا سر نخوردین نیفتادین من برا اینده های بارونی گفتم .

مسعود

هر چی خدا بخواد .[شیطان]

ر

هی خدا شکرت آدم مرفه بی درد هم تو دنیا پیدا میشه[نیشخند]

جای مام خالی

مهر

جای ما نیز[لبخند]

ر.ش

مرفه بی درد؟؟ یا خل بی عقل؟؟؟؟

ر

راضی می دونی موجود استثنایی هستی یه ماه به کوب خوش می گذرونی یه ماه هم پشت هم درس می خونی ولی خدا را شکر همیشه موفقی چون برنامه داری این خوبه [لبخند]

ر

به جای واژه ی ولی روی هم رفته باشه :)

ر.ش

آنا باید درباره برنامه نظر بده