الافی

نه از درس خوندن خبریه نه از تمرین تحویلیا نه هیچی

من دارم چیکار میکنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 4 نظر / 9 بازدید
سالار

[دست][قهقهه][خنده][نیشخند][گل]

ر

سیده بانو بشین بخون بیست روز بیشتر نمونده [لبخند]

ر

سیده بانو بشین بخون نگو چیست خوندن که سرمایه ی جاودانی است درس خوندن[لبخند] دعا کن ما هم درس بخونیم[چشمک]

ر.ش

چشم از امروز شروع کردم