بازگشت به خانه

امروز دارم میرم خونه

خیلی خوبه قراره دو هفته پر از آرامش رو داشته باشم و این منو خوشحال میکنه

دو هفته تابستون واقعی وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

دو هفته فارغ از همه چی فیلم میبینم میخوابم بدون عذاب وجدان

ما رفتیمممممممممممممممممممم خونههههههههههههههههههههههه

/ 4 نظر / 8 بازدید
مسعود

قبلا با عذب وجدان بود ؟!! سرانجام اون کلید پریزا چی شد ؟[نیشخند]

ر.ش

خریدم بار کردم بردم آره الان دو روزه با آرامش تمام میخوابم

...

گذشت دیگر آن زمان که فقط یک بار از دنیا می رفتیم حالا یک بار از شهر می رویم … یک بار از دیار … یک بار از یاد… یک بار از دل … و یک بار از دست …

ر.ش

الان من از کدوم رفتم؟