عید غدیر

ساقیا امشب صدایت با صدایم ساز نیست
یا که من بسیار مستم یا که سازت ساز نیست
هرچه بادا باد امشب من به می لب میزنم
دم ز نام نامی زیبای حیدر میزنم
می که میگویم ز الطاف علی است
مستی این می فقط یک یا علی است
عید مبارک

/ 5 نظر / 7 بازدید
عباس خلیلی

شبی در محفلی ذکر علی بود شنیدم عاقلی فرزانه فرمود: اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری اگر مهر علی در سینه ات نیست بسوزی گر هزاران پوست داری عید غدیر مبارک

ر.ش

خیلی زیبا بود

ر

آخ جون بازم عید غدیر :)

مسعود

عید همگی مبارگ مخصوصا سیده خانم . [لبخند]

ر.ش

ممنون عید شما هم مبارک