شب آخر

امشب شب آخره نمیدونم باید خوشحال باشم یا ناراحت

کلی دلیل دارم که از تموم شدنش خوشحال باشم

و فقط یه دلیل دارم که ناراحت باشم اما همین یه دلیل کافیه برای خنثی کردن همشون

این محرمی که هیچ توشه ای نگرفتیم شاید اربعین خدا بخشیدمونو ما رو به مجلس ارباب راه داد

.....................................................................................................................

هییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دلمون گرفته

/ 3 نظر / 7 بازدید
مسعود

ای دل لطفا انقدر نگیرید .

مهر

ای این آخرین شب هم گذشت. داره گریم میگیره.

ر.ش

آره شب آخرم تموم شد و من بی توشه