راه زندگی

اومدیم بعد مدتها این جا چند کلمه بنویسیم خوابمون گرفت

تصمیمات والایی در زندگی خود اتخاذ نمودیم

تصمیمات گرانبهامو میذارم بمونه پیش خودم شب بخیر

/ 0 نظر / 8 بازدید