مشهد

رفتیم مشهد و برگشتیم

امروز طی یک حرکت انتحاری و عجیب تمام کلاسهامو پیچوندم و خوابیدم حتی کلاسهایی که حضور غیاب داره و یا کلاسهایی که دوستشون دارم

دیگه زده بودم به اون در

از این هفته کارهای اردو جنوب شروع میشه خدا بخیر کنه

کم کم دارم بچه ها رو اماده میکنم بریم اردو جنوب :)

برم بخوابم

مشهد برای همه دعا کردیم

جای همه خالی بود خیلی امسال ملت راضی بودن

شب بخیر

/ 3 نظر / 9 بازدید
jingo

زیارت قبول من هم همه کلاسا رو از اول ترم پیچوندم جز یک ساعت رو.

ر

بلی بلی ما کلی جوش زدیم که نکنه شما حرف ما را اشتباه فهمیده باشید و به خاطر این که ما گفتیم ام آی اس کلاساش کنسله نیومده باشید[لبخند]

ر.ش

همین دیگه ر تو منو گمراه کردی من غیبت خوردم