انگشتم !!!!!!!!!!!!

امروز انگشت اشاره دست چپمان رسما از رده خارج شد

داغ بودیم اصلا نفهمیدیم از کجا خورد

مییخواهیم جزوه پاکنویس کنیم

امروز بعد مدتها رفتیم سرکلاس استاد تمرین تحویلی داد منم خوشحال با اعتماد از کناری پرسیدم سری اول دیگه ؟ گفت نه سری دومه بعد با اعتماد به نفس دو چندان گفتم حالا تحویلش کی هست که نطق کردن امروز

اخه استاد بذار کلاس تشکیل بشه بعد تمرین بده چه وضعشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آخه این وضعیه آدم عمومیش کمترین نمره اش باشه؟

/ 4 نظر / 6 بازدید
jingo

مگه می خواین جزوه رو تایپ کنین؟

ر.ش

نه بابا تایپ چی

jingo

پس شما که دست راستین ، دست چپ فعلا در دسترس نباشه هم میشه جزوه رو پاکنویس کرد :دی

ر.ش

نه دیگه نمیشه چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار